РАЙОНЕН СЪД - ГР.ГАБРОВО
Справка за насрочените дела
за периода от 24.08.2015г. до 28.08.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧГД No 1556/2015 Други ЧГД РАЙОНЕН СЪД - ЛАУФЕН Н.И.К. Докладчик:
ХРИСТО Т. ХРИСТОВ
24.8.2015 9:00
2 НОХД No 957/2015 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО Г.И.Х. Докладчик:
ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ
24.8.2015 13:30
3 ЧНД No 864/2015 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО Д.Х.П. Докладчик:
ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ
26.8.2015 13:30