РАЙОНЕН СЪД - ГР.ГАБРОВО

Заседанията ДНЕС в Зала2 Районен съд

Заседанията ДНЕС в Зала3 Районен съд

Заседанията ДНЕС в Зала5 Районен съд

Заседанията ДНЕС в Зала6 Районен съд


Справка за насрочените дела
за периода от 14.08.2017г. до 18.08.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧНД No 1150/2017 Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела ОКРЪЖЕН СЪД КЬОЛН - ГЕРМАНИЯ П.В.Г. Докладчик:
ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ
21.8.2017 14:30
2 Гражданско дело No 240/2017 Искове за развод и недействителност на брака И.Г.Б. М.И.Б. Докладчик:
ВЕЛИМИРА Д. ДИМИТРОВА
22.8.2017 9:00
3 Гражданско дело No 1461/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Н.Ш. М.М.С. Докладчик:
ВЕЛИМИРА Д. ДИМИТРОВА
22.8.2017 9:30
4 Гражданско дело No 1867/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.Х.И. Н.Х.П. Докладчик:
ДИЯН Д. АТАНАСОВ
25.8.2017 10:00
5 ЧНД No 1058/2017 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО М.А.И. Докладчик:
ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ
25.8.2017 13:30
6 ЧНД No 1041/2017 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО Ц.Н.М. Докладчик:
ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ
25.8.2017 14:30