РАЙОНЕН СЪД - ГР.ГАБРОВО
Справка за насрочените дела
за периода от 25.07.2016г. до 29.07.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 559/2016 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР БИЛД ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД ТД НА НАП - ОФИС ГАБРОВО Докладчик:
ВАСИЛ В. СТАВРЕВ
25.7.2016 9:00
2 НОХД No 971/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО И.С.Д. Докладчик:
ВАСИЛ В. СТАВРЕВ
25.7.2016 10:00
3 АНД No 1004/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО И.Г.И. Докладчик:
ВАСИЛ В. СТАВРЕВ
25.7.2016 13:30
4 Гражданско дело No 597/2016 Искове за обезщетение от деликт Н.И.П. Г.Г.Ш. Докладчик:
РАДОСВЕТА Д. СТАНИМИРОВА
26.7.2016 9:30
5 Гражданско дело No 857/2016 Искове за недействителност на правни сделки Р.Й.К. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
РАДОСВЕТА Д. СТАНИМИРОВА
26.7.2016 10:00
6 Гражданско дело No 1035/2016 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Т.И.П. Д.Д.П. Докладчик:
РАДОСВЕТА Д. СТАНИМИРОВА
26.7.2016 10:30
7 Гражданско дело No 727/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Ц.Р.А. Р.П.А. Докладчик:
РАДОСВЕТА Д. СТАНИМИРОВА
26.7.2016 11:00
8 Гражданско дело No 576/2016 Искове за обезщетение от деликт С.Г.Д. Н.Т.С. Докладчик:
РАДОСВЕТА Д. СТАНИМИРОВА
26.7.2016 11:30
9 АНД No 1026/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО Г.К.Г. Докладчик:
ВАСИЛ В. СТАВРЕВ
27.7.2016 9:00